Close

PURJEREISI KODUKORD JA MEESKONNAROLLID

Et merereis sujuks ja osalejad väärt kogemuse võrra rikkamaks saaksid, on vajalik enne reisi sõlmida mõned kokkulepped ja määrata laeval meeskonnarollid, nagu kord ja kohus. Kogemuste puudumine pole takistuseks, neid koguneb reisi jooksul piisavalt.

 

Purjereisi kodukord 
 
Siit leiab mõned aja jooksul kujunenud põhimõtted ja tõdemused, mis küll võivad tunduda ilmsed, aga ometi ei tee paha üle korrata ja enne reisi enda jaoks selgeks mõelda.
 • Laevas on üks kapten, kes vastutab laeva ja reisijate turvalisuse eest ja tema korraldused on täitmiseks ilma vastu vaidlemata.
 • Laevaelu juurde kuuluvad lisaks purjetamisele ja päikesevõtmisele ka mõned rutiinsed tööd ja toimetused, millest võtavad osa kõik laevapere liikmed.
 • Arvestan oma tegemistes ja soovides kõigiti ka teiste reisikaaslaste vajaduste ja soovidega, ega suru kellelegi peale oma seisukohti.
 • Merel olles tohib enda ja teiste turvalisuse huvides alkoholi tarbida mõõdukalt. Alkoholiga liialdades riskin võimalusega, et mind paigutatakse vajalikuks ajaks kajutisse puhkama.
 • Suitsetamine on lubatud välisdekil ja allatuult, et mitte häirida mittesuitsetajaid ega ohustada sädemete või tuhaga purjesid, laeva või kaaslaste riideid.
 • Kõigil meeskonnaliikmetel on soovitav osaleda laeva sõlmede tundmaõppimises ja laeva juhtimises, et olla hädaolukorras valmis adekvaatselt tegutsema.
 • Eirates korduvalt eelnevaid punkte, häirides reisikaaslasi või viies tahtlikult alla meeskonna moraali arvestan võimalusega, et purjereis võib minu jaoks katkeda.
 • Olen ise täielikult vastutav oma tegude tagajärjel minuga juhtuda võivate reisitõrgete, õnnetusjuhtumite, haigestumise vms. eest.
Meeskonnarollid
 
 1. KAPTEN – KOOLITAJA “käseb, poob ja laseb” merel olles, aga annab ka hüva nõu ja õpetab merekaru tarkusi. Vastutab ainuisikuliselt laeva ja meeskonna turvalisuse eest. Meie suurte kogemustega kipperid esindavad Meltemi Adventures´i nägemust seikluslikust ja harivast purjereisist ja on reisi jooksul teie parimaks sõbraks ja juhendajaks.
 2. POOTSMAN on kaptenile paremaks käeks merel. Assisteerib navigeerimisel ja peab vajadusel roolimehe ametit. Määrab koristustoimkonnad. Pootsmani valime arvestades oskusi ja teotahet reisiseltskonna hulgast.
 3. PEAKOKK koostab laevamenüü ja haldab ühiskassat. Ta hoiab silma peal proviandivarudel ja saadab vajadusel madrused ja vöörikohvrid täiendust hankima. Hoolitseb, et laevas oleks piisavalt provianti. Kui vabatahtlikke napib, siis määrab ka toimkonnad.
 4. MADRUSED trimmivad purjesid, aitavad läbi viia manöövreid, assisteerivad sildumisel või ankurdamisel ja teevad teisi vajalikke laevatöid.
 5. VÖÖRIKOHVRID naudivad merereisi ja võtavad päikest. Kapteni käsul kogunevad pealtuule pardasse, riputavad jalad üle serva ja tasakaalustavad kreeni.
 6. KÖÖGITOIMKOND hoolitseb, et laevapere ei peaks merel tühja kõhtu kannatama. Süüa on vaja teha üldjuhul 2-3 korda päevas, enamasti püüame õhtust süüa kuival maal. Toimkonnas on korraga kaks inimest, et saaks lõbusam.
 7. KORISTUSTOIMKOND hoolitseb, et laeval valitseks puhtus nii tekil kui üldkasutatavates ruumides. Samuti täidab võimalusel laeva veepaagid. See ei tähenda pidevat teiste järel koristamist, oma isiklikud asjad koristab igaüks ise ja prügi jaoks on prügikastid. Korraga toimetab jällegi kaks inimest.
 8. NB! Mõlemad toimkonnad vahetuvad igapäevaselt, et ikka kõik saaksid laevatöödest rõõmu tunda. Toiduvalmistamine ja koristamine on vajalikud osad laevaelust, aga mitte siiski põhilised. Nagu öeldud, saab meiega seilates igaüks proovida ka madruseametit, juhtida omal käel purjelaeva ja avastada kõiki avamerepurjetamise võlusid just endale sobilikul moel.

KAJUTIKOHA BRONEERIMINE PURJEREISILE JA TINGIMUSED

Kui oled kindlalt otsustanud, et soovid Meltemi Adventures´i reisiseltskonnaga sooja päikese alla purjetama tulla, on õige aeg ennast meeskonda regada. Sellega kaasneb esimene osamakse, mispeale võtame Sinu osalemissoovi tõsiselt ja kindlustame Sulle koha laevas.  Ülejäänud reisiraha on võimalik kokkuleppel tasuda osade kaupa, aga mitte hiljem kui 45 päeva enne reisi algust.  Juhul, kui reisi toimumiseni on jäänud vähem kui 45 päeva, tuleb koheselt tasuda kogu summa. Soovi korral on võimalik tasuda registreerumisel koheselt ka kogu reisiraha.

 

Meltemi Adventures broneerib sihtkohas jahid, tagab kaptenite õigeaegse kohaloleku ja vastutab purjereisi läbiviimise eest vastavalt reisikirjeldusele. Kui pole võimalik reisi läbi viia meist sõltuvatel põhjustel (vähene osalejate arv, sobivate laevade või vabade kaptenite puudus, vms.), pakume sobivusel võimalust liituda mõne teise reisiga või tagastame broneeringutasud täies mahus. Kui reisil ei õnnestu osaleda personaalsel või sõltuvalt kolmandatest osapooltest, siis raha ei tagastata ja kompensatsiooniks tuleb pöörduda vastava teenusepakkuja või oma reisikindlustuse poole.

 

 • Kajutikoha broneerimisel tuleb tasuda ettemaks 30 – 50% reisirahast (sõltuvalt sihtkohast)
 • Broneerimisel tasutud ettemaksu reisist loobumisel ei tagastata.
 • Teavitades meid loobumisest vähemalt 45 päeva ette, tagastame ülejäänud tasutud reisiraha.
 • Teavitades meid loobumisest 45 – 15 päeva enne purjereisi algust tagastame 50% ülejäänud tasutud reisirahast. 
 • Loobudes osalemisest 14 päeva või vähem enne reisi algust pöördu reisiraha kompenseerimiseks oma reisikindlustuse poole.
 
 NB!  Reisipiirangute korral, mida põhjustab force majeure (pandeemiad, sõjaolukord, looduskatastroofid, jne.), lükkub broneering grupi soovil edasi uuele perioodile. Meltemi Adventures lähtub jahirendi teenuse vahendamisel rendifirma lepingutingimustest ja muudatusvõimalustest force majeure olukorras. Broneeringute eest tasutud makseid ei tagastata. Jahirendi eest tasutud summasid on võimalik reisigrupil kasutada krediidina uute broneeringute vormistamisel. Juhul kui uue broneeringu maksumus on seoses rendifirma hinnakirja muudatuste või hooajalise hinnaerinevusega kõrgem originaalse broneeringu hinnast, tasutakse vahe reisijate poolt võrdsetel alustel. Reisigrupi ühisel otsusel ja kokkuleppel Meltemi Adventures´ga on võimalik teha valik uue perioodi ja laevatüübi osas. Soovi korral on võimalik ka muuta sihtkohta, eeldusel, et uues sihtkohas on olemas sama ettevõtte jahirendi baas. Võimalusel püüame uute broneeringute puhul leida lahenduse, mis ei põhjusta täiendavaid kulutusi jahi rendile või teeb seda minimaalselt.
Meltemi Adventures teeb omalt poolt kõik võimaliku, et viia purjereisid läbi turvaliselt ja kaitstes nii reisijate kui partnerite huve. 
Täiendavad kulutused reisi läbiviimiseks (kaptenite reisikulud, töötasud, lisanduv ajakulu, jne.) kannab edasilükatud broneeringute puhul korraldajana Meltemi Adventures OÜ

JAHTIDE RENTI JA PURJETAMISKOOLITUSI KORRALDAB

MELTEMI ADVENTURES OÜ (reg 12652618)

Johan Rannast

Tel. +372 558 6271

johan,rannast@meltemi.ee

 

NB! Meltemi Adventures ei ole reisibüroo, ega korralda pakettreise. Korraldame purjetamiskoolitusi ja purjejahtide renti erinevates sihtkohtades üle maailma. Purjereisidel on meie poolt matkajuhina kaasas suurte kogemustega Eesti kaptenid, kes aitavad reisi meeldejäävaks muuta.

Lennupiletite, hotellide ja muud reisiteenuste broneerimisel anname meeleldi soovitusi, kuid ei tegele nende müügi ja vahendamisega.